Meniu Blog

21 feb. 2010

Judetul Olt


Olt este un judeţ din Oltenia (partea situată de la vest de râul Olt, fostul judeţ Romanaţi) şi Muntenia (partea situată la est de râul Olt), România Localizare: Judeţul Olt este situat în partea de sud a ţării, pe cursul inferior al râului care i-a dat numele şi face parte din categoria judeţelor riverane fluviului Dunărea. Prin portul dunărean Corabia are ieşire la Marea Neagră. Suprafaţa totală de 5.498 kmp., reprezentând 2,3% din teritoriul ţării, situează judeţul pe locul 22 la nivelul României ca suprafaţă. Din punct de vedere al populaţiei, judeţul ocupă locul 18 cu 489.274 locuitori (2002)având o densitate de 89 locuitori/km².

Vecini
Nord – judeţul Vâlcea
Est – judeţele Argeş şi Teleorman
Sud – fluviul Dunărea pe o distanţă de 45 km, care-l desparte de Bulgaria
Vest – judeţul Dolj
Climă: este temperat-continentală, mai umedă în partea de nord si mai aridă în partea de sud. Punctul cel mai friguros etse la Caracal datorită curenţilor reci din estul Câmpiei Române care îşi au punctul terminus în această zonă, iar punctul cel mai călduros este la Corabia.

Relief: Este centrat pe valea inferioară a Oltului şi teraselor sale şi este format din câmpii şi dealuri nu prea înalte. De la limita de nord a judeţului până în apropiere de Slatina se întâlneşte zona de dealuri, aparţinând Podişului Getic şi care ocupă o treime din suprafaţa judeţului. La sud de Slatina până la Dunăre se desfăşoară o parte a Câmpiei Române, cu următoarele subunităţi de câmpie: Câmpia Romanaţilor, Câmpia Boianului şi Câmpia Burnazului. Altitudinea reliefului coboară în pantă lină de la Vitomireşti, către Dunăre până la Corabia, ceea ce conferă o expoziţie sudică însorită. Valea Dunării, orientată est-vest, domină malul românesc şi prezintă terase întinse. Valea Oltului reprezintă o adevarată axă a teritoriului judeţului. Terasele Oltului se remarcă prin întinderi mai mari pe partea dreaptă a văii, începând din nordul judeţului până la Dunăre si până la Drăgăneşti pe partea stângă unde sunt bine dezvoltate terasele înalte: Coteana 80-90 m şi Slatina 50-60m.

Reţea hidrografică: Axul principal al reţelei hidrografice îl constituie râul Olt care străbate judeţul pe la mijloc de la nord la sud, pe o lungime de 143 km. Râul Olt primeşte ca afluenţi principali: pe dreapta râul Olteţ, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt: Tesluiul, Dârjovul. În partea de nord, judeţul Olt este brăzdat şi de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptă Plapcea. Pe o distanţă de 45 km, partea de sud a judeţului este udată de apele Dunării, care colectează întreaga reţea hidrografică a judeţului.

Lista oraşelor din judeţul Olt
Slatina, municipiu, reşedinţa judeţului Olt
Caracal, municipiu, fostă reşedinţă a judeţului Romanaţi
Balş
Corabia port la Dunăre
Scorniceşti
Drăgăneşti-Olt
Piatra Olt nod C.F.
Potcoava
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...